VІ Міжнародна науково-практична конференція

Волинський національний університет імені Лесі Українки, Видавничий дім «Гельветика», Центр українсько-європейського наукового співробітництва запрошують до участі у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції» , яка відбудеться 18 – 20 листопада 2022 року.

До участі в конференції запрошуються науковці, працівники відділів аспірантури та докторантури закладів вищої освіти, голови, вчені секретарі та члени спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій, докторанти, аспіранти, представники рад молодих учених, а також усі зацікавлені особи, діяльність яких має відношення до порушених на конференції питань.

Напрями роботи конференції :
1. Вплив воєнного стану на підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів.
2. Шляхи збереження та інституційні трансформації вищої школи в умовах війни.
3. Адміністративно-правове забезпечення підготовки докторів філософії та докторів
наук.
4. Економічне підґрунтя підготовки фахівців наукової сфери.
5. Якість наукових досліджень та академічна мобільність в умовах воєнного стану.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції, мають зробити такі дії до 27 жовтня 2022 року (включно):
1. заповнити заявку ;
2. надіслати на електронну адресу filmira@ukr.net :
— тези доповіді;
— відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Збірник тез конференції буде виданий безоплатно виключно в електронному вигляді українсько-польським видавництвом « Liha-Pres », яке входить до рейтингу книговидавців SENSE .

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI , що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Збірник тез буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за посиланням .

У межах тематики конференції з 17 по 21 листопада буде проведено науково-практичний семінар-тренінг з метою підвищення кваліфікації працівників відділів аспірантури та докторантури, технічних секретарів разових спеціалізованих рад, голів та членів спеціалізованих вчених рад, загальним обсягом 54 години та видачою сертифікату встановленого зразка. Тема семінару-тренінгу – «Особливості захисту наукових досліджень у спеціалізованих вчених радах в умовах воєнного стану».

Інформація https://cuesc.org.ua/anonsi/conf_third_level_education/

Контактна особа:
Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Контактний телефон: + 38 (050) 930 31 05
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua
Електронна адреса: filmira@ukr.net

Далі