Снісар Олена Сергіївна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.03.01 — нормальна анатомія.

У 2001 р. закінчила Дніпропетровський державну медичний інститут народної медицини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. Тема дисертаційної роботи «Закономірності розвитку та будови передсердно-шлуночкових клапанів серця в пре- і постнатальному онтогенезі» (захист дисертації вересень 2007 р.).

Стаж роботи за спеціальністю – 19 років. Всього наукових та навчально-методичних праць – 69. Із них у фахових виданнях України – 25 статей. Навчально-методичні праці – 36. Навчальних посібників для студентів – 5, навчально-методичних посібників – 32. Участь у наукових конференціях – 15. Авторські свідоцтва – 2.

Далі

Шендрик Любов Михайлівна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Лікар-терапевт вищої категорії.

У 1975 р. закінчила Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Тема дисертаційної роботи «Профілактика післяопераційних респираторних ускладнень у хворих похилого віку» (захист дисертації в березні 1980 р.).

Стаж роботи за спеціальністю — 46 років. Всього наукових та навчально-методичних праць – 147. Із них у фахових виданнях України — 106 статей, у наукометричних виданнях України — 9 статей, в тому числі 2 статті, занесені в наукометричні бази Scopus. Навчально-методичні праці, із них: навчальних посібників «Пропедевтические аспекты исследования больного и схема истории болезни» — 3, методичні рекомендації – 5, патент на корисну модель — 1, підручник «Сучасні методи дослідження в гастроентерології» — 1. Участь у наукових конференціях 48. Авторське свідотство — 1, інформаційні листи з грифом Укрмедпатентінформ МОЗ — 7.

Далі

Кулик Ельвіра Едуардівна

Завідувач навчально-діагностичної лабораторії кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Вступила до Кримського медичного училища, яке закінчила в 1999 році (спеціальність «Лабораторна діагностика», кваліфікація – фельдшер – лаборант).

З 2000 року по 2004 рік навчалась в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського, де отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фізичної реабілітації.

Працювала: лаборантом (медицина) в Республіканському дитячому санаторії (м. Євпаторія); з 2004 року по 2005 рік – лаборант (медицина) в КЗ «Обласний шкірно-венерологічний диспансер» ДОР; з 2005 року по 2014 рік лаборант (медицина) в КЗ «Обласна клінічна лікарня імені Мечникова» ДОР. З 2014 року прийнята на посаду завідувача навчально-діагностичної лабораторії кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ДНУ, де працює по теперішній час.

Пройшла курси спеціалізації з клінічної біохімії на базі Донецького національного медичного університету імені Горького (Краматорськ) – ФПО, 2016 р., сертифікат №1075с, спеціаліста зі спеціальності «Клінічна біохімія»; в Центрі післядипломної освіти ДНУ, стажування на кафедрі фізіології людини та тварин. Довідка (наказ №89-400-247 від 02.02.2016 р.).

Постійно приймає участь в організації та проведені:

1) сумісно з Дніпропетровським регіональним осередком Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії і лабораторної медицини (ВАКХЛМ) Регіональних науково-практичні конференцій з питань сучасної лабораторної діагностики та клінічної біохімії – відповідний секретар;

2) постійно діючих курсів на базі Навчально-методичного центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації для лікарів – лаборантів та біологів КДЛ ЛПЗ та молодших медичних та фармацевтичних спеціалістів закладів охорони здоров’я.

Далі

Старішко Оксана Миколаївна

Викладач кафедри кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара’, ‘З 2000 року навчалась на біолого-екологічному факультеті кафедрі мікробіології та вірусології. В 2005 р. закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія» та здобула кваліфікацію магістра.

15.05.2006 р. атестувалась на визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України зі спеціальності «Бактеріологія». Сертифікат спеціаліста №974.

Пройшла навчання на міжнародному семінарі для фахівців бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів та обласних СЕС, задіяних в системі дозорного епіднагляду за бактеріальними менінгітами, з методів мікробіологічної діагностики бактеріальних менінгітів, яке відбулося в Центральній СЕС МОЗ України.

З 2015 року працює викладачем на кафедрі загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

З 01.12 по 11.12.2015 р. пройшла підвищення кваліфікації з «Сучасна лабораторна діагностика вірусних гепатитів з контролем якості проведених досліджень», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Посвідчення НР №25419654.

З 08–19 лютого 2016 р. – навчально-діагностичний тренінг по діагностиці інфекційних хвороб методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. Сертифікат №19022016.

З 03 квітня по 28 квітня 2017 р. – передатестаційний цикл «Бактеріологія», Донецький національний медичний університет. Посвідчення НР №27689194.

23 листопада по 23 грудня 2017 р. згідно наказу по ДНУ ім. О. Гончара від 24.11.2017 р. №925к – пройшла стажування при кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології.

З 02.01 по 31.05.2018 р. – спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика», МОЗ України Харківський національний медичний університет. Посвідчення СП №01896866/000024-18, до диплому НР №27689194.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Бактеріологія», від 16 червня 2017 року №702-о до 16 червня 2022 року. Посвідчення №7/702-0/17.

Далі

Говоруха Олена Юріївна

Старший викладач кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

В 2009 році закінчила Дніпропетровську державну медичну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Клінічна фармація», та здобула кваліфікацію Клінічний провізор.

30 червня 2010 року закінчила очну частину інтернатури на базі Інституту підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету та отримала сертифікат клінічного провізора. В вересні 2009 року вступила до Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля на заочну форму навчання та отримала диплом спеціаліста з маркетингу.

З листопада 2011 по 2014 рік, навчалась в аспірантурі за спеціальністю «Соціальна медицина та охорона здоров’я».

29 грудня 2015 року після закінчення навчання на базі Запорізької медичної академії післядипломної освіти, отримала сертифікат лікаря спеціаліста за спеціальністю «лабораторна діагностика».

Протягом 2015-2016 років отримала сертифікат провізора-спеціаліста, а також підвищення кваліфікації за напрямом «цитологічні дослідження».

В 2019 році здобула кваліфікацію магістра за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

З вересня 2011 року почала працювати на посаді старшого лаборанта кафедри клінічної лабораторної діагностики, Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. В лютому 2012 року зайняла посаду старшого викладача кафедри клінічної лабораторної діагностики.

Далі

Дикленко Тетяна Вікторівна

Старший викладач кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Член експертної комісії по атестації лікарів-лаборантів з питань бактеріології.

Член асоціації ГО Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини.

Закінчила Дніпропетровський медичний інститут, 1985 р., Спеціальність «Гігієна, санітарія, епідеміологія», лікар – гігієніст, епідеміолог.

1985 – 2012 рр. – лікар – бактеріолог Дніпропетровської обласної санітарно-епідеміологічної станції, завідувач бактеріологічної лабораторії епідеміологічного відділу Дніпропетровської обласної СЕС (з 2006-2012).

Далі

Фаузі Єлизавета Сергіївна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Лікар-психіатр І категорії, лікар-медичний психолог, кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.16 «Психіатрія».

У 2007 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа».

Тема дисертаційної роботи «Клініко-психопатологічні особливості граничних психічних розладів, їх діагностика та корекція у хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування» (захист дисертації в січні 2014 р.)’, ‘Стаж роботи за спеціальністю – 12 років.

Всього наукових та навчально-методичних праць – 44.

Із них:

— монографії – 1

— у фахових виданнях України – 15 статтей

— в наукометричних виданнях України – 17 статтей

В тому числі 4 статті, занесені в науко метричні бази Scopus та Web of Science.

Навчально-методичні праці – 4: 1 підручник «Медична психологія», 1 «Клінічна психіатрія. Навчальний посібник для студентів», 2 навчальні відеофільми – Оцінка когнітивних функцій при органічних ураженнях головного мозку (навчальний посібник) та Експериментально-психологічне дослідження (навчальний посібник).

Участь у наукових конференціях – 23 (із них – 11 в зарубіжних країнах: Польща, Болгарія, Німеччина, Росія).

Авторські свідоцтва – 2.

Інформаційні листи з грифом Укрмедпатентінформ МОЗ – 2.

Далі

Турицька Тетяна Григорівна

К. біол. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара’, ‘Закінчила Дніпропетровський національний університет (ДНУ) за спеціальністю «Біологія» та отримала кваліфікацію магістра з відзнакою (2003). У 2007 р. відбувся захист дисертаційної роботи (Київський національний університет ім. Тараса Шевченка) та присуджено науковий ступінь кандидата біологічних наук (спеціальність 03.00.13 – фізіологія людини і тварин, диплом ДК №043264 від 08.11.2007). Тема наукового дослідження: «Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психофармакологічними препаратами». У 2011 р. отримала звання доцента (диплом 12ДЦ №027448 від 20.01.2011).

Нагороди: орден Княгині Ольги ІІІ ступеня, золота медаль МКА «За заслуги в освіті», лауреат премії Верховної Ради України для молодих вчених.

Підвищення кваліфікації проходила у Донецькому національному медичному університеті за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика» (сертифікат №14с-7 від 31.01.2019 р.). Як молодий науковець/вчений проходила підвищення кваліфікації у «Школі молодого вченого – лідера в науці» (2008-2011). Учасник міжнародного проекту «Інноваційний університет та лідерство. Фаза V: Інтердисциплінарність та міжгалузевість і стратегії розвитку університету» з метою впровадження сучасних інтердисциплінарних, трансдисциплінарних, міжгалузевих освітніх та освітньо-наукових програм у практики української вищої школи, що орієнтовані на вивчення польського досвіду (Польща, 06.10-02.11.2019; 120-годинна серія тренінгів).

Досвід роботи. Старший лаборант кафедри фізіології людини і тварин біолого-екологічного факультету ДНУ (2002-2003). Вчитель біології (за сумісництвом) Дніпропетровського обласного ліцею-інтернату фізико-математичного профілю при ДНУ (2004-2007). Викладач кафедри фізіології людини і тварин біолого-екологічного факультету ДНУ (2005-2008). З 2008 р. по квітень 2018 р. – доцент кафедри фізіології людини і тварин біолого-екологічного факультету ДНУ ім. Олеся Гончара. З квітня 2018 р. до тепер – доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Факультету медичних технологій діагностики та реабілітації ДНУ ім. О. Гончара. Заступник декана факультету біології, екології, медицини ДНУ з виховної роботи (2007-2012). Голова Ради молодих вчених ДНУ ім. Олеся Гончара (з 2010 р. по 2012 р.). Заступник Голови Ради молодих вчених Дніпропетровської області (з 2011 р. до тепер). Секретар Вченої ради Факультету медичних технологій діагностики та реабілітації ДНУ (з 2018 р. до тепер).

Активно займається просвітницькою, науковою та педагогічною діяльністю. Під її керівництвом підготовлено переможця міжнародної олімпіади з біології (2009 рік, Японія), вісім переможців обласного та всеукраїнського етапів конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук (МАН) України (2009-2013 рр., 2019 р.); подано на конкурс шість наукових студентських проектів (2009-2013 рр.).

Є переможцем І-ІІІ ступенів обласного конкурсу «Кращий молодий вчений – 2007, 2010, 2013» та «Краща рада молодих вчених – 2011, 2012, 2013». Науковий проект під її керівництвом у 2013 році став переможцем щорічного обласного конкурсу «Молоді вчені – Дніпропетровщині». Лауреат премії Верховної Ради України для молодих вчених (2015р.).

З метою популяризації науки серед молоді, проводить активну просвітницьку роботу (захід обласного рівня «Ніч науки»), читає лекції та проводить практичні заняття для учнів-членів МАН України, долучаючи школярів до наукової роботи кафедри. Активно співпрацює зі студентською молоддю (куратор групи, організація поза навчальних культурно-виховних заходів). Популяризація та підвищення рейтингу науки серед молодих вчених (просвітницька робота, висвітлення головних подій та результатів у ЗМІ, допомога та консультація в оформленні конкурсних наукових робіт). Викладає загальні та спеціальні курси для студентів ДНУ ім. Олеся Гончара.

Нагороджена грамотами та подяками головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації, грамотою Дніпропетровської обласної ради, відзначена подяками ректора ДНУ ім. Олеся Гончара, грамотами та подяками громадських організацій; відзначена премією Українського Фізіологічного Товариства для молодих вчених (2006); нагороджена орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня (2010), золотою медаллю «За заслуги в освіті» Міжнародної кадрової академії (2011), лауреат премії Верховної Ради України для молодих вчених (2015).

Наукові інтереси: анатомія, нейрофізіологія, нормальна та патологічна фізіологія, фармакологія, лабораторні дослідження, косметологія.

Автор (співавтор) понад 150 наукових та навчально-методичних праць.

Далі

Останіна Тетяна Георгіївна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 1995 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію з дипломом з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа». У 2005 р. закінчила цільову клінічну ординатуру за фахом «терапія», після якої навчалась в очній аспірантурі за фахом «кардіологія» у Дніпропетровській державній медичній академії. З 2010 по 2018 рр. працювала асистентом, а потім доцентом кафедри внутрішньої медицини №3 ДМА.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Кардіоваскулярний ризик та стан серцево-судинної системи у жінок, які перенесли гестаційну артеріальну гіпертензію».

З 1997 по 2004 рр. працювала лікарем кардіологічного відділення Дорожної клінічної лікарні на ст. Дніпропетровськ; атестована як лікар-кардіолог з 2000 р.

З вересня 2018 р. займає посаду доцента кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ФМТДР ДНУ ім. О.Гончара.

Має 45 наукових праць, з котрих: 2 – підручники; 12 – статті у фахових та науко-метричних виданнях (у тому числі 1 у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science).

Далі

Вінник Олексій Олександрович

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Член Дніпровського обласного товариства ортопедів – травматологів та AO Trauma (Швейцарія)’, ‘1995 – ДГМА – лікувальна справа 1995-1997 – інтернатура за спеціальністю «Ортопедія-травматологія», кафедра ортопедії та травматології ДГМА.

2008-2011 ДНУ імені О. Гончара, факультет післядипломної освіти, «Економіка підприємства».

2016 — кандидат медичних наук, тема дисертаційної роботи: «Лікування переломів дистального метаепіфізу променевої кістки у хворих старшого віку» (спеціальність 14.01.21 – ортопедія та травматологія).

Досвід професійної діяльності:

1997-2014 – лікар ортопед-травматолог КЗ «Міська клінічна лікарня №2» ДОР

2015 -2019 — лікар ортопед-травматолог КЗ «Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» ДМР.

2019-дотепер – доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ДНУ ім. Олеся Гончара.

Вища кваліфікаційна категорія з ортопедії – травматології (з 2014 р.).

2018 — підвищення кваліфікації у Харківській медичній академії післядипломної освіти, кафедра рефлексотерапії.

Сфера наукових інтересів: лікування функціональних розладів опорно-рухового апарату, рефлексотерапія, кінезіотерапія.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць близько 23, серед яких:

статті у фахових виданнях України та науковометричних базах – 15, патенти – 3, тези в матеріалах з’їздів та конференцій – 5.

Далі