Історія кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії розпочалася у 1918 р. з відкриття у Катеринославському університеті медичного факультету. Потім у 1919 р., коли всі медичні факультети в країні були виведені зі складу університетів в окремі вищі медичні навчальні заклади, медичний факультет університету стає окремим медичним закладом, який надалі реформувався в Дніпровську медичну академію.

Із 1993 р. розпочався новий етап історії медичного факультету ДНУ – в університеті знову відкрито медичне відділення при біолого-екологічному факультеті, яке шляхом організаційних змін у 1997 р. було реорганізовано в медичний факультет, а з 1 вересня 2017 р. – в факультет медичних технологій діагностики та реабілітації.

Деканами (спочатку відділення, а потім факультету) в різні роки були:

 • 1993-1997 рр. – доцент Бородуля Л.В.,
 • 1997-2004 рр. – доцент Сапа Ю.С.;
 • 2004-2009 рр. – професор Татаровський О.П.

Під час перебування у складі факультету біології, екології та медицини деканами були проф. Пахомов О.Є. і проф. Севериновська О.В., після створенняя окремого факультету з 01 вересня 2017 р. деканом стала проф. Щербиніна М.Б.

Першим завідувачем кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії був д.мед.н., професор Бачинський П.П. Із 2006 р. по 2010 р. обов’язки завідувача кафедри виконувала к.мед. н., доцент Поліон Н.М. Із 2010 р. кафедру очолює д.б.н., професор Шевченко Т.М.

Із моменту відкриття на медичному факультеті університету проводили підготовку лікарів за спеціальністю «Лікарська справа», а з 2004 р. зі створенням кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії здійснюється підготовка лаборантів та лікарів-лаборантів.

До 2015 р. підготовка здійснювалася за напрямом «Медицина» та спеціальністю «Лабораторна діагностика», а в 2015 р. спеціальність «Лабораторна діагностика» перейменована в «Технології медичної діагностики та лікування», а напрям «Медицина» – в галузь знань «Охорона здоров’я».

Під час навчання студенти вивчають основні напрями сучасної лабораторної медицини: нові методи і напрямки лабораторних досліджень із застосуванням передових світових технологій, особливості підготовки і проведення усіх етапів (преаналітичний, аналітичний та постаналітичний) лабораторних досліджень – клінічних, цитологічних, біохімічних, імунологічних, іммуногістохімічних, генетичних, бактеріологічних, вірусологічних, санітарно-гігієнічних; лабораторні дослідження в судово-медичній експертизі, патоморфологічні та патогістологічні, забезпечення роботи клініко-діагностичних лабораторій відповідно до міжнародних стандартів та вимог стандартів ІSO, вивчаються базові клінічні дисципліни, студенти вчаться аналізувати та інтерпретувати результати лабораторних досліджень, приймати відповідальні рішення, виконують науково-дослідну роботу.

Практичну підготовку і стажування студенти проходять в клінічних лабораторіях провідних лікувально-профілактичних закладів міста та області, з якими кафедрою укладено угоди про співробітництво та які є клінічними базами підготовки лікарів-лаборантів і спеціалістів лабораторій. Окрема навчально-діагностична лабораторія кафедри має сертифіковану клінічну базу, пройшла атестацію на визначення відповідності, має право і відповідні дозволи на проведення вимірювань у галузі охорони здоров’я.

У складі лабораторії діють відділи:

 • загально-клінічний; цитологічний;
 • біохімічний;
 • бактеріологічний, імуноферментного аналізу (ІФА); молекулярно-генетичних досліджень (ПЛР);
 • ПП «Центр лабораторної медицини «ВІС-МЕДИК»»;
 • КЗ «Дніпровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР;
 • КЗ «Дніпровський обласний центр кардіології та кардіохірургії» ДОР;
 • КЗ «Дніпровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М.Ф. Руднєва» ДОР;
 • КЗ «Дніпровська обласна дитяча клінічна лікарня» ДОР;
 • КЗ «Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер» ДОР;
 • Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України;
 • ОКЗ «Міжобласний центр медичної генетики та пренатальної діагностики» ДОР (м. Кривий Ріг);
 • КЗ «Дніпровське обласне бюро судово-медичної експертизи» ДОР;
 • КЗ «Обласний шкірно-венерологічний диспансер»;
 • КЗ «Дніпровська обласна клінічна психіатрична лікарня» ДОР;
 • КЗ «Дніпровське обласне комунальне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР;
 • КЗ «Дніпровське клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги» ДОР;
 • КЗ «Дніпровський обласний лікувально-фізкультурний диспансер» ДОР;
 • КЗ «Дніпровський обласний наркологічний диспансер» ДОР;
 • КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № 2» ДОР;
 • КЗ «Дніпровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» ДОР;
 • КЗ «Дніпровська міська клінічна лікарня № 9» ДОР;
 • КЗ «Дніпровський міський пологовий будинок №1» ДОР;
 • КЗ «Дніпровська центральна районна лікарня» ДОР;
 • КЗ «Новомосковська центральна міська лікарня» ДОР;
 • ПП «Центр планування сім’ї Тамари Луговської» та інші.

У період проходження практики і стажування студенти вивчають організацію лабораторного процесу і мають можливість особисто виконувати лабораторні дослідження і працювати на високотехнологічному лабораторному обладнанні.

Департаментом охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації щорічно надаються наявні вакантні посади для лаборантів і лікарів-лаборантів у клініко-діагностичних лабораторіях ЛПЗ області.

На базі кафедри працює регіональний осередок Всеукраїнської Асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ).

За участю провідних спеціалістів сучасної медицини (професорів, доцентів закладів післядипломної освіти та перепідготовки лікарів, головних лікарів, завідувачів відділеннями лікарень, лікарів-практиків із різних спеціальностей, завідувачів КДЛ), 4-6 разів на рік організовуються та проводяться Регіональні науково-практичні конференції із питань сучасної лабораторної медицини. Всі студенти кафедри беруть активну участь у їхній роботі та мають можливість підготувати та надрукувати особисті наукові роботи за матеріалами конференцій в збірниках наукових праць.