Шендрик Любов Михайлівна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Лікар-терапевт вищої категорії.

У 1975 р. закінчила Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». Тема дисертаційної роботи «Профілактика післяопераційних респираторних ускладнень у хворих похилого віку» (захист дисертації в березні 1980 р.).

Стаж роботи за спеціальністю — 46 років. Всього наукових та навчально-методичних праць – 147. Із них у фахових виданнях України — 106 статей, у наукометричних виданнях України — 9 статей, в тому числі 2 статті, занесені в наукометричні бази Scopus. Навчально-методичні праці, із них: навчальних посібників «Пропедевтические аспекты исследования больного и схема истории болезни» — 3, методичні рекомендації – 5, патент на корисну модель — 1, підручник «Сучасні методи дослідження в гастроентерології» — 1. Участь у наукових конференціях 48. Авторське свідотство — 1, інформаційні листи з грифом Укрмедпатентінформ МОЗ — 7.

Далі