Фаузі Єлизавета Сергіївна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Лікар-психіатр І категорії, лікар-медичний психолог, кандидат медичних наук за спеціальністю 14.01.16 «Психіатрія».

У 2007 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію за спеціальністю «Лікувальна справа».

Тема дисертаційної роботи «Клініко-психопатологічні особливості граничних психічних розладів, їх діагностика та корекція у хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування» (захист дисертації в січні 2014 р.)’, ‘Стаж роботи за спеціальністю – 12 років.

Всього наукових та навчально-методичних праць – 44.

Із них:

— монографії – 1

— у фахових виданнях України – 15 статтей

— в наукометричних виданнях України – 17 статтей

В тому числі 4 статті, занесені в науко метричні бази Scopus та Web of Science.

Навчально-методичні праці – 4: 1 підручник «Медична психологія», 1 «Клінічна психіатрія. Навчальний посібник для студентів», 2 навчальні відеофільми – Оцінка когнітивних функцій при органічних ураженнях головного мозку (навчальний посібник) та Експериментально-психологічне дослідження (навчальний посібник).

Участь у наукових конференціях – 23 (із них – 11 в зарубіжних країнах: Польща, Болгарія, Німеччина, Росія).

Авторські свідоцтва – 2.

Інформаційні листи з грифом Укрмедпатентінформ МОЗ – 2.

Далі