Старішко Оксана Миколаївна

Викладач кафедри кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара’, ‘З 2000 року навчалась на біолого-екологічному факультеті кафедрі мікробіології та вірусології. В 2005 р. закінчила Дніпропетровський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія» та здобула кваліфікацію магістра.

15.05.2006 р. атестувалась на визначення знань та практичних навиків в атестаційній комісії при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України зі спеціальності «Бактеріологія». Сертифікат спеціаліста №974.

Пройшла навчання на міжнародному семінарі для фахівців бактеріологічних лабораторій лікувально-профілактичних закладів та обласних СЕС, задіяних в системі дозорного епіднагляду за бактеріальними менінгітами, з методів мікробіологічної діагностики бактеріальних менінгітів, яке відбулося в Центральній СЕС МОЗ України.

З 2015 року працює викладачем на кафедрі загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

З 01.12 по 11.12.2015 р. пройшла підвищення кваліфікації з «Сучасна лабораторна діагностика вірусних гепатитів з контролем якості проведених досліджень», Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Посвідчення НР №25419654.

З 08–19 лютого 2016 р. – навчально-діагностичний тренінг по діагностиці інфекційних хвороб методом полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу. Сертифікат №19022016.

З 03 квітня по 28 квітня 2017 р. – передатестаційний цикл «Бактеріологія», Донецький національний медичний університет. Посвідчення НР №27689194.

23 листопада по 23 грудня 2017 р. згідно наказу по ДНУ ім. О. Гончара від 24.11.2017 р. №925к – пройшла стажування при кафедрі мікробіології, вірусології та біотехнології.

З 02.01 по 31.05.2018 р. – спеціалізація «Клінічна лабораторна діагностика», МОЗ України Харківський національний медичний університет. Посвідчення СП №01896866/000024-18, до диплому НР №27689194.

Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Бактеріологія», від 16 червня 2017 року №702-о до 16 червня 2022 року. Посвідчення №7/702-0/17.

Далі