Снісар Олена Сергіївна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара. Кандидат медичних наук за спеціальністю 14.03.01 — нормальна анатомія.

У 2001 р. закінчила Дніпропетровський державну медичний інститут народної медицини і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря. Тема дисертаційної роботи «Закономірності розвитку та будови передсердно-шлуночкових клапанів серця в пре- і постнатальному онтогенезі» (захист дисертації вересень 2007 р.).

Стаж роботи за спеціальністю – 19 років. Всього наукових та навчально-методичних праць – 69. Із них у фахових виданнях України – 25 статей. Навчально-методичні праці – 36. Навчальних посібників для студентів – 5, навчально-методичних посібників – 32. Участь у наукових конференціях – 15. Авторські свідоцтва – 2.

Далі