2021 рік

227 Фізична терапія, ерготерапія

227_РП_ОК1.1_Фізична культура_бакалавр

227_РП_ОК1.2_Історія та культура України_бакалавр

227_РП_ОК1.3_Безпека життєдіяльності та цивільний захист

227_РП_ОК1.4_Філософія_бакалавр

227_РП_ОК1.5_Укр.мова за проф.спрямуванням_бакалавр

227_РП_ОК1.6_Іноземна мова (англійська)_бакалавр

227_РП_ОК1.7_Реалізація прав, свобод і обов’язків громадянина України_бакалавр

227_РП_ОК1.8_Медична інформатика_бакалавр

227_РП_ОК1.9_Психологія спілкування в медичній сфері_бакалавр

227_РП_ОК1.10_Основи наукових досліджень_бакалавр

227_РП_ОК2.1_Біологічна фізика_бакалавр

227_РП_ОК2.3_Анатомія людини_бакалавр

227_РП_ОК2.4_Медична біологія_бакалавр

227_РП_ОК2.5_Медична хімія_бакалавр

227_РП_ОК2.6_Фізіологія людини_бакалавр

227_РП_ОК2.7_Основи практичної діяльності у фізичній терапії та ерготерапії_бакалавр

227_РП_ОК2.8_Організація діяльності реабілітаційних закладів_бакалавр

227_РП_ОК2.9_Динамічна анатомія_бакалавр

227_РП_ОК2.10_Біологічна хімія рухової активності_бакалавр

227_РП_ОК2.11_Фізіологія рухової активності_бакалавр

227_РП_ОК2.12_Патологічна анатомія_бакалавр

227_РП_ОК2.13_Патофізіологія_бакалавр

227_РП_ОК2.14_Основи пропедевтики внутрішньої медицини_бакалавр

227_РП_ОК2.15_Основи пропедевтики педіатрії_бакалавр

227_РП_ОК2.16_Фармакологія та медична рецептура_бакалавр

227_РП_ОК2.17_Основи ерготерапії_бакалавр

227_РП_ОК2.18_Основи здорового способу життя та раціонального харчування_бакалавр

227_РП_ОК2.19_Загальна хірургія та долікарська медична допомога_бакалавр

227_РП_ОК2.20_Педіатрія_бакалавр

227_РП_ОК2.21_Внутрішня медицина_бакалавр

227_РП_ОК2.22_Оздоровчо-рекреакційна рухова активність_бакалавр

227_РП_ОК2.23_Основи загального та лікувального масажу_бакалавр

227_РП_ОК2.24_Основи курортології та фізіотерапії_бакалавр

227_РП_ОК2.26_Неврологія_бакалавр

227_РП_ОК2.27_Основи фізичної реабілітації та спортивної медицини_бакалавр

227_РП_ОК2.28_Фізична терапія та ерготерапія при захворюваннях внутрішніх органів_бакалавр

227_РП_ОК2.30_Акушерство та гінекологія_бакалавр

227_РП_ОК2.32_Фізична терапія та ерготерапія дитячого віку_бакалавр

227_РП_ОК2.34_Виробнича практика з фізичної терапії_бакалавр

227_РП_ОК2.35_Виробнича практика з ерготерапії_бакалавр

223 Медсестринство

ОК 2.36_Атестаційний практично-орієнтований іспит

РП_ОК 1.1_Фізична культура_1-5 сем._об’єднана

РП_ОК 1.2_Історія та культура України

РП_ОК 1.3_Безпека життєдіяльності та цивільний захист

РП_ОК 1.4_Філософія

РП_ОК 1.5_Українська мова за професійним спрямуванням

РП_ОК 1.6_Іноземна мова (англійська)_1-2 семестр

РП_ОК 1.7_Реалізація прав, свобод, обов’язків громадянина України

РП_ОК 1.8_ Історія медичної науки та медсестринства

РП_ОК 1.9_Інформаційні та комунікаційні технології

РП_ОК 1.10_Психологія спілкування в медичній сфері

РП_ОК 1.11_Етика та деонтологія

РП_ОК 2. 33_Навчальна практика з основ медсестринства

РП_ОК 2. 34_Виробнича практика виробнича

РП_ОК 2. 35_Виробнича практика зі спеціальності

РП_ОК 2.1_Медична біологія

РП_ОК 2.2_Медична хімія

РП_ОК 2.3_Медична фізика

РП_ОК 2.4_Анатомія людини

РП_ОК 2.5_Фізіологія людини

РП_ОК 2.6_Латинська мова з медичною термінологією

РП_ОК 2.7_Біологічна хімія

РП_ОК 2.8_Фармакологія та рецептура

РП_ОК 2.9_Мікробіологія і вірусологія

РП_ОК 2.10_Патофізіологія

РП_ОК 2.11_Гістологія, цитологія та ембріологія

РП_ОК 2.12_Соціальна медицина та медстатистика

РП_ОК 2.13_Пропедевтика внутрішніх хвороб

РП_ОК 2.14_Патоморфологія

РП_ОК 2.15_Методологія наукових досліджень

РП_ОК 2.16_Пропедевтика в педіатрії

РП_ОК 2.17_Основи медсестринства

РП_ОК 2.18_Клінічне медсестринство у внутрішній медицині

РП_ОК 2.19_Клінічне медсестринство в хірургії

РП_ОК 2.20_Клінічне медсестринство в педіатрії

РП_ОК 2.21_Клінінче медсестринство в професійній патології

РП_ОК 2.22_Медсестринство в сімейній медицині

РП_ОК 2.23_Медсестринство в акушерстві та гінекології

РП_ОК 2.24_Медсестринство в онкології

РП_ОК 2.25_Медична та ссоціальна реабілітація в медсестринстві

РП_ОК 2.26_Анестезіологія та реанімація у медсестринстві

РП_ОК 2.27_Медсестринство в психітарії

РП_ОК 2.28_Медсестринство при невідкладних станах та в медицині катастроф

РП_ОК 2.29_Медсестринство в інфекційних хворобах

РП_ОК 2.30_Основи дієтології та дієтотерапії в медсестринстві

РП_ОК 2.31_Розвиток професійного лідерства та управління в медсестринстві

РП_ОК 2.32_Організація охорони здоров’я в медсестринстві

223_РП_ОК1.1_Методологія та організація наукових досліджень_магістр

223_РП_ОК1.2_Іноземна мова професійного спілкування_магістр

223_РП_ОК1.3_Педагогіка та психологія вищої школи_магістр

223_РП_ОК1.4_Методика викладання фах. дисциплін у вищій школі_магістр

223_РП_ОК2.1_Сімейна медицина_магістр

223_РП_ОК2.2_Інноваційна діяльність та трансфер технологій в медсестринстві_магістр

223_РП_ОК2.3_Медсестринство в хірургії_магістр

223_РП_ОК2.4_Медсестринство в педіатрії_магістр

223_РП_ОК2.5_Медсестринство в паліативній та хос. допомозі_магістр

223_РП_ОК2.6_Клінічна патофізіологія_магістр

223_РП_ОК2.7_Медсестринство у внутр. медицині_магістр

223_РП_ОК2.8_Клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка, магістр

223_РП_ОК2.9_Соціальна медицина та гігієна_магістр

223_РП_ОК2.10_Менеджмент у медсестринстві_магістр

223_РП_ОК2.11_Маркетинг медичних послуг, магістр

223_РП_ОК2.12_Доказова медицина та стандартизація медс. діяльності_магістр

223_РП_ОК2.13_Виробнича практика викладацька_магістр

223_РП_ОК2.14_Виробнича практика науково-дослідна_магістр

2020 рік

РМ

РП_ОК 1.1_Физична культура_РМ_1-2 сем

РП_ОК 1.1_Фізична культура_РМ_3-4 сем

РП_ОК 1.2_Філософія_РМ

РП_ОК 1.3_Безпека життєдіяльності та охорона праці_РМ

РП_ОК 1.4_Медична та біологічна фізика_РМ

РП_ОК 1.5_Медична хімія_РМ

РП_ОК 1.6_Анатомія людини_РМ

РП_ОК 1.7_Фізіологія людини_РМ

РП_ОК 1.8_Латинська мова і медична терміноголія_РМ

РП_ОК 1.9_Фармакологія та медична рецептура_РМ

РП_ОК 1.10_Клінічна мікробіологія_РМ

РП_ОК 2.1_Основи медсестринства_РМ

РП_ОК 2.2_Медсестринство в інфектології_РМ

РП_ОК 2.3_Патофізіологія та патоморфологія_РМ

РП_ОК 2.4_Медсестринство в акушерстві та гінекології_РМ

РП_ОК 2.5_Анатомія та реанімація_РМ

РП_ОК 2.6_Медсестринство в онкології та паліативній медицині_РМ

РП_ОК 2.7_Медсестринство в сімейній медицині_РМ

РП_ОК 2.8_Клінічне медсестринство_РМ

РП_ОК 2.9_Медсестринство у внутрішній медицині_РМ

РП_ОК 2.10_Медсестринство в хірургії_РМ

РП_ОК 2.11_Медсестринство в педіатрії_РМ

РП_ОК 2.12_Клінічна фармакологія_РМ

РП_ОК 2.13_Медична та соціальна реабілітація_РМ


РМу

РП_ОК 1.1_Безпека життєдіяльності та охорона праці_РМу

РП_ОК 2.1_Анестезіологія та реанімація_РМу

РП_ОК 2.2_Медсестринство в онкології та паліативній медицині_РМу

РП_ОК 2.3_Медсестринство в сімейній медицині_РМу

РП_ОК 2.4_Клінічне медсестринство_РМу

РП_ОК 2.5_Медсестринство у внутрішній медицині_РМу

РП_ОК 2.6_Медсестринство в хірургії_РМу

РП_ОК 2.7_Медсестринство в педіатрії_РМу

РП_ОК 2.8_Клінічна фармакологія_РМу

РП_ОК 2.9_Медична та соціальна реабілітація_РМУ


РЕу

Програма_Практично-орієнтований іспит_223

РП_ОК 2.1_Медсестринство в сімейній медицині_РЕу

РП_ОК 2.2_Клінічне медсестринство_РЕу

РП_ОК 2.3_Медсестринство у внутрішній медицині_РЕу

РП_ОК 2.4_Медсестринство в хірургії_РЕу

РП_ОК 2.5_Анестезіологія та реанімація_РЕу

РП_ОК 2.6_Клінічна фармакологія_РЕу

РП_ОК 2.7_Медична та соціальна реабілітація_РЕу


Виробнича практика

РП_Виробнича практика_Наскрізна

РП_ОК 2.8, 2.11, 2.16_Виробнича практика зі спеціальності_РМ, РМу, РЕу

РП_ОК 2.10, 2.15_Практика Виробнича_РМ,РМу

РП_ОК 2.14_Виробнича практика з основ медсестринства_РМ

РЕу_ВК

ВК 1_Економiка охорони здоров’я_РЕу

ВК 1_Менеджмент та лiдерство_РЕу

ВК 2_Соцiальна медицина_РЕу

ВК 2.2_Медсестринство в акушерствi та гiнекологiї_Спецкурс_РЕу

ВК 3_Цитологічні дослідження в онкологiї_РЕу

ВК 3_Онкологiя з оцiнкою результатів досліджень_РЕу

ВК 4_Вiйськово-медична пiдготовка_РЕу

ВК 4_Медсестринство при невiдкладних станах та медицина катастроф_РЕу

ВК 5_Обстеження та оцiнка стану здоров’я_РЕу

ВК 5.2_Медсестринство в педіатрії_спецкурс_РЕу

РМ_ВК

ВК 7_Медсестринство в неврологiї_РМ

ВК 7.1_Медсестринство в офтальмологiї

ВК 7.3_Вiковi особливостi харчування_РМ

ВК 8_Iсторiя медицини з основами бiоетики_РМ

ВК 8_Медична етика та деонтологiя_РМ

ВК 9_Медсестринство в дерматології та венерології_РМ

ВК 9.1_Медсестринство в оталарингологiї_РМ

ВК 10.1_Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї_РМ

ВК 10.2_Громадське здоров’я та громадське медсестринство_РМ

ВК 11_Клінічне медсестинство в профпатології_РМ

ВК 11_Медсестринство в психіатрії та наркології_РМ

ВК 12_Економіка охорони здоров’я_РМ

ВК 12_Менеджмент та лідерство в медсестринстві_РМ

ВК 13_Соцiальна медицина_РМ

ВК 13.2_Організація охорони здоров’я_РМ

ВК 13.3_Дієтичні консультації з основами дієтотерапії_РМ

ВК 14_Клінічна фармакологія з токсиколією_РМ

ВК 14_Медичне i фармацевтичне товарознавство_РМ

ВК 15_Онкологiя з оцiнкою результатів досліджень_РМ

ВК 15_Цитологічні дослідження в онкологiї_РМ

ВК 16_Вiйськово-медична пiдготовка_РМ

ВК 16_Медсестринство при невiдкладних станах та медицина катостроф_РМ

ВК 17_Обстеження та оцінка стану здоров’я_РМ

ВК 17.1_Бiологiчна хiмiя_РМ

РМу_ВК

ВК 1_Iсторiя медицини з основами бiоетики_РМу

ВК 1_Медична етика та деонтологiя_РМу

ВК 2.1_Репродуктивне здоров’я та планування сiм’ї_РМу

ВК 2.2_Громадське здоров’я_РМу

ВК 3_Клінічне медсестринство в профпатології_РМу

ВК 3_Медсестринство в психіатрії та наркології_РМу

ВК 4_Економіка охорони здоров’я_РМу

ВК 4_Менеджмент та лідерство_РМу

ВК 5_Соцiальна медицина_РМу

ВК 5.2_Організація охорони здоров’я_РМу

ВК 5.3_Дієтичні консультації з елементами дієтотерапії_РМу

ВК 6_Клінічна фармакологія з токсиколією_РМу

ВК 6_Медичне i фармацевтичне товарознавство_РМу

ВК 7_Онкологiя з оцiнкою результатів досліджень_РМу

ВК 7_Цитологічні дослідження в онкологiї_РМу

ВК 8_Вiйськово-медична пiдготовка_РМу

ВК 8_Медсестринство при невiдкладних станах та медицина катостроф_РМу

ВК 9_Обстеження та оцінка стану здоров’я_РМу

ВК 9.1_Бiологiчна хiмiя_РМу