Прошу підтримати петицію

Законодавчі гарантії фінансування прикладних і фундаментальних наукових
досліджень, науково-технічних розробок в Україні на рівні, не меншому 1.5%
ВВП України за попередній бюджетний рік.

https://petition.president.gov.ua/petition/156980?fbclid=IwAR2_AozUwdaZQEKvg2HyN8lAtaisIuTu3D6sO2wckZfPenYOym0_z7qkvuM

№22/156980-еп

Далі