Подання претендентів на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Оголошено відбір кандидатів на стипендію КабМіну України.Подробиці в листі.
Наступна Вчена Рада орієнтовно 22 вересня (за тиждень до ради прошу надати пропозиції)
Раніше була квотна система подання претендентів, наразі йде загальний конкурс для претендентів — вибудовується загальний рейтинг і відбираються стипендіати
Розмір стипендії 5200 грн.

Нормативні документи:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text

Далі