Останіна Тетяна Георгіївна

К. мед. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

У 1995 р. закінчила Дніпропетровську державну медичну академію з дипломом з відзнакою за спеціальністю «лікувальна справа». У 2005 р. закінчила цільову клінічну ординатуру за фахом «терапія», після якої навчалась в очній аспірантурі за фахом «кардіологія» у Дніпропетровській державній медичній академії. З 2010 по 2018 рр. працювала асистентом, а потім доцентом кафедри внутрішньої медицини №3 ДМА.

У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою: «Кардіоваскулярний ризик та стан серцево-судинної системи у жінок, які перенесли гестаційну артеріальну гіпертензію».

З 1997 по 2004 рр. працювала лікарем кардіологічного відділення Дорожної клінічної лікарні на ст. Дніпропетровськ; атестована як лікар-кардіолог з 2000 р.

З вересня 2018 р. займає посаду доцента кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ФМТДР ДНУ ім. О.Гончара.

Має 45 наукових праць, з котрих: 2 – підручники; 12 – статті у фахових та науко-метричних виданнях (у тому числі 1 у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science).

Далі