Місія факультету – забезпечувати підготовку компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі охорони здоров’я та соціальної роботи, здатних здійснювати діагностичну, консультативну, дослідницьку та просвітницьку діяльність у закладах системи охорони здоров’я, освіти і соціального захисту населення.

Випускники факультету за галуззю 22 Охорона здоров’я здійснюють лабораторну діагностику захворювань людини, вивчають санітарний стан об’єктів довкілля, застосовуючи сучасні загальноклінічні, біохімічні, молекулярно-генетичні, мікробіологічні, вірусологічні, фізико-хімічні лабораторні й апаратні методи досліджень; здійснюють медичний та реабілітаційний супровід, організацію надання медичних послуг та моніторинг здоров’я населення.

Випускники факультету за спеціальністю 231 Соціальна робота забезпечують соціальну підтримку населення, працюючи у державних органах соціального захисту на посаді держслужбовців. Провідна мета професійної діяльності – підтримувати фізичне та соціальне здоров’я населення, будувати здорове суспільство.

  Причини обрати наш факультет:

 1. затребуваність спеціалістів із діагностики, лікування та реабілітації на всіх етапах боротьби з хворобами визначає успішність лікування;
 2. можливість допомагати іншим у складних життєвих ситуаціях, послуговуючись медичними знаннями та знаннями основ державного законодавства з соціального захисту населення;
 3. великі перспективи працевлаштування з огляду на значний спектр посад у державних та приватних закладах у галузі охорони здоров’я та соціальної роботи;
 4. перспективи здобути глибокі знання про можливості людини як біологічної істоти та соціальної особистості; навчання під керівництвом висококваліфікованих викладачів – практикуючих лікарів вищої категорії, проходження практики у провідних медичних установах.

  Кар’єрні перспективи:

 • працевлаштування в державних і приватних лікувально-профілактичних закладах, держадміністрації, департаментах відповідних міністерств, органах контролю та надання послуг населенню;
 • багатопрофільних медичних центрах і клініках вузькоспрямованої спеціалізації;
 • центрах соціальної роботи та захисту населення;
 • у медичному супроводі спорту, процесів реабілітації;
 • у закладах вищої освіти та профільних інститутах Національної академії наук України та Національної академії медичних наук України;
 • у міжнародних закладах та установах, у межах програм Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти


 «223. Медсестринство»

Освітня програма: медсестринство

Медсестринство – це спеціальність, за якою здійснюють підготовку медичних сестер із вищою освітою за європейськими стандартами. Медсестру вважають комунікатором між пацієнтом, його родичами та лікарем. Це престижна спеціальність, яка відкриває можливість оволодіти майстерністю сестринського догляду та керування ним, заходів профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Обстеження та оцінка стану здоров’я;
 • Фармакологія та медична рецептура;
 • Медсестринство в інфектології;
 • Медсестринство у внутрішній медицині;
 • Медсестринство в хірургії;
 • Медсестринство в акушерстві та гінекології;
 • Військово-медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій;
 • Пропедевтика внутрішньої медицини.

Для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальністю 223 Медсестринство є можливість вступу на навчання за скороченим терміном – 10 місяців, для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста за іншими спеціальностями галузі 22 Охорона здоров’я – 1 рік 10 місяців.


 «224. Технології медичної діагностики та лікування»

Освітня програма: технології медичної діагностики та лікування

Програма дає можливість оволодіти найсучаснішими методами лабораторної діагностики, опанувати молекулярну будову людини, ключові питання біохімії, імунології, генетики, бактеріології, вірусології та паразитології.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Цитологія та гістологія;
 • Діагностика новоутворень;
 • Клінічна біохімія;
 • Інфекційні хвороби та епідеміологія з оцінкою результатів досліджень;
 • Мікробіологія, вірусологія та імунологія з основами мікробіологічної діагностики;
 • Психіатрія та наркологія з оцінкою результатів досліджень;
 • Ендокринологія з оцінкою результатів досліджень;
 • Педіатрія з оцінкою результатів досліджень;
 • Хірургія з оцінкою результатів досліджень;
 • Судова медицина та медичне законодавство.

Для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями галузі 22 Охорона здоров’я є можливість вступу на навчання за скороченим терміном – 1 рік 10 місяців.


 «227. Фізична терапія. Ерготерапія»

Освітня програма: фізична терапія. ерготерапія

Програму розраховано на підготовку висококваліфікованих фахівців із фізичної терапії та реабілітації за європейським стандартом. Обравши цей напрям, студенти оволодіють засобами фізичної реабілітації, методами лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапією, механотерапією й іншими засобами відновлення та покращення здоров’я пацієнта. Фахівці з фізичної терапії – це гаранти покращення якості лікування, прискорення процесу відновлення функцій органів та систем, повернення працездатності та покращення здоров’я пацієнта.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Біологічна хімія рухової активності;
 • Фізична реабілітація;
 • Масаж;
 • Нетрадиційні методи масажу;
 • Теорія та технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності;
 • Кінезіотерапія;
 • Оздоровче плавання та гідрокінезіотерапія;
 • Спортивна медицина;
 • Психологія здоров’я, психологія спорту;
 • Основи оздоровчого харчування;
 • Сучасні СПА-технології.

Для вступників на основі ОКР молодшого спеціаліста за спеціальностями 223 Медсестринство та 224 Технологій медичної діагностики та лікування є можливість вступу на навчання за скороченим терміном – 2 роки 10 місяців.


 «229. Громадське здоров’я»

Освітня програма: громадське здоров’я

Програму розраховано на підготовку фахівців у галузі управління системою охорони здоров’я з аналізом даних медичної статистики. Обравши цей напрям, студенти опанують основні методи моніторингу стану здоров’я населення, навчаться визначати якість об’єктів довкілля та його вплив на людей, розробляти заходи моніторингу та профілактики різноманітних хвороб, організовувати роботу закладів управління охороною здоров’я та лікувально-профілактичних установ. Фахівці з громадського здоров’я – це перша лінія оборони суспільства від збудників інфекцій та несприятливих факторів довкілля.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Вступ до громадського здоров’я з основами діяльності ВООЗ;
 • Етика та деонтологія в медицині;
 • Санологія;
 • Психогігієна, психопрофілактика та реабілітація в закладах охорони здоров’я;
 • Педіатрія;
 • Медична інформатика;
 • Маркетинг в медицині;
 • Методологія науково-дослідної роботи у сфері громадського здоров’я;
 • Комунікаційний менеджмент;
 • Управління людськими ресурсами лікарень як суб’єкта підприємництва медичного напрямку;
 • Основи демографії;
 • Громадське здоров’я як чинник національної безпеки;
 • Економіка закладів охорони здоров’я;
 • Правові аспекти у галузі охорони здоров’я;
 • Соціально-гігієнічний моніторинг;
 • Організація контролю, моніторингу та оцінки медичних послуг;
 • Соціальна медицина та охорона здоров’я.               

Другий (магістерський) рівень вищої освіти


 «223. Медсестринство»

Освітня програма: медсестринство

Програму спрямовано на розвиток професійної компетентності для здійснення викладацької, дослідницької та практичної діяльності у галузі медсестринства за різними профілями. Майбутні фахівці вмітимуть розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі медсестринства, дослідницьких закладів та органів контролю, займатися організацією лікувального процесу у закладах охорони здоров’я, а також організацією системи охорони здоров’я в органах виконавчої влади.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Менеджмент та маркетинг у медисестринстві;
 • Медсестринство в кліниці інфекційних хвороб;
 • Інформаційні технології в медицині;
 • Медична статистика;
 • Клінічне медсестринство;
 • Медсестринство в сімейній медицині;
 • Невідкладна допомога при гострих станах;
 • Медсестринство в надзвичайних ситуаціях і медицина катастроф;
 • Паліативна та хоспісна допомога.      

 «224. Технології медичної діагностики та лікування»

Освітня програма: технології медичної діагностики та лікування

Програму спрямовано на розвиток професійної компетентності для здійснення викладацької, дослідницької та практичної діяльності у галузі технологій лабораторної діагностики за різними профілями – молекулярно-генетичним, бактеріологічним, вірусологічним, біохімічним, цитологічним та іншими. Майбутні фахівці вмітимуть розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у галузі лабораторної діагностики різноманітних хвороб людини, у діагностичних службах лікувальних закладів і органів контролю, науково-дослідних інститутах, що передбачає застосування сучасних методів лабораторної діагностики.

Професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Інформаційні технології в медицині;
 • Доказова медицина;
 • Стандарти лабораторних досліджень;
 • Клінічна патогістологія;
 • Біохімія патологічних процесів;
 • Клінічна імунологія та алергологія;
 • Цитологічна діагностика;
 • Санітарно-гігієнічна експертиза;
 • Маркетинг та менеджмент в медицині;
 • Клінічна генетика;
 • Вплив ліків на лабораторні показники;
 • Управління медичними закладами.