Лацинська Світлана Анатоліївна

К. мед. н., заступник декана з наукової роботи та з міжнародного співробітництва, доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

В 1988 році з відзнакою закінчила Дніпропетровський медичний інститут зі спеціальністю «педіатрія». В 1992 році закінчила клінічну ординатуру зі спеціальності «педіатрія». У 2002 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «педіатрія» на тему: «Клініко-функціональна характеристика серцево-судинної системи дітей шкільного віку з вегетативними дисфункціями і хронічними вогнищами інфекції та їх реабілітація». В 2006 році присвоєно вчене звання доцента кафедри клінічної лабораторної діагностики. В 2017 році – пройшла первинну спеціалізацію та отримала звання лікаря за спеціальністю «клінічна лабораторна діагностика».

Автор більше 150 друкованих праць, винахід UA. Є автором та співавтором 15 методичних рекомендацій та посібників для студентів і лікарів, 5 з котрих впроваджені у 5 областях України.

Науково-педагогічну діяльність поєднує з практичною роботою лікаря-педіатра. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії з 2001 р. (підтверджена у 2006, 2011 та 2016 роках). Член асоціації педіатрів Дніпропетровської області. Регулярно проходить підвищення кваліфікації в Україні та за кордоном. У 2015 році перебувала у Варшаві на стажуванні – навчанні у польському педіатричному госпіталі «Szpital Dziecięcyim. prof. dr. med. J. Bogdanowicza». Учасник українських та міжнародних професійних з’їздів і конференцій.

Далі