Вінніков Альберт Іванович

Д. біол. н., професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук Вищої школи України, лауреат нагороди ім. Ярослава Мудрого АН ВШ України, заслужений професор Дніпропетровського національного університету народився 5 лютого 1947 року,

Закінчив з відзнакою в 1970 році Дніпропетровський державний університет за спеціальністю «Біохімія».

Після закінчення Дніпропетровського державного університету працював на кафедрі мікробіології, з 1986 по 2017 завідувач кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології ДНУ.

Автор понад 700 друкованих робіт, 11 патентів та авторських свідоцтв, 4 монографій, 8 підручників та навчальних посібників, під його керівництвом захищено 13 кандидатських та 2 докторських дисертацій.

Далі