Воронкова Юлія Сергіївна

К. біол. н., доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Член Українського біохімічного товариства та Українського товариства клітинної біології.

Член конкурсної комісії конкурсу проектів та стартапів InnoDnipro (2019), член журі обласної олімпіади з біології (2014-2016). 2006 – ДНУ імені Олеся Гончара, кафедра біофізики та біохімії, магістр.

2006-2011 – аспірант кафедри біофізики та біохімії, ДНУ імені Олеся Гончара.

2015 – кандидат біологічних наук, тема дисертаційної роботи: «Біохімічні характеристики еритроцитів щурів-пухлиноносіїв за розвитку карциноми Герена та введення цисплатину і кластерних сполук Ренію» (спеціальність 03.00.04 – біохімія).

Досвід професійної діяльності:

2008 – експерт-криміналіст науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС в Дніпропетровській області.

2008-2016 – асистент кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. О. Гончара

2016-2018 – доцент кафедри біофізики та біохімії ДНУ ім. Олеся Гончара.

2018-дотепер – заступник декана з навчальної роботи ФМТДР, доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії ДНУ ім. Олеся Гончара.

2019 — підвищення кваліфікації у Донецькому національному медичному університеті за спеціальністю «Клінічна лабораторна діагностика»

Сфера наукових інтересів: біохімія канцерогенезу, клінічна біохімія, нейрохімія, біохімія патологічних процесів.

Сфера наукових інтересів: біохімія канцерогенезу, клінічна біохімія, нейрохімія, біохімія патологічних процесів.

Загальна кількість наукових та навчально-методичних праць близько 65, серед яких:

навчальні посібники — 3, розділи монографії – 2, статті у фахових виданнях України та науковометричних базах – 13, в тому числі 7 статей у базах Scopus та Web of Science, робочі зошити – 4.

Участь у програмах міжнародних та вітчизняних наукових досліджень:

— Участь в міжнародному проекті в межах виконання діючої угоди про співпрацю між ДНУ ім. Олеся Гончара та Люндським університетом (Швеція), а також в рамках отримання стипендії Вісбі у проекті «Study of novel milk formulas and devices on a premature pig model ensuring proper PUFA absorption and brain development in preterm infants» (Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition (Jablonna, Polish) (2016-2018).

— Учасник програми науково-дослідних держбюджетних тем для молодих вчених, що координуються планом науково-дослідних тем Міністерства освіти і науки України (2016-2018).

— Сертифікат європейських курсів біоетичного комітету щодо дозволу проведення досліджень із лабораторними тваринами PolLASA (Варшава, Польща, 2016).

Нагороджена премією Президії НАН України для обдарованої молоді (2006), нагороджена грамотою головного управління освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації, відзначена грамотою та подякою ректора ДНУ ім. Олеся Гончара, відзначена подякою директора департаменту інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (2019).

Далі