Воронкова Ольга Сергіївна

Д. біол. н., декан факультету медичних технологій діагностики та реабілітації Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Член Експертної ради МОН України з експертизи проектів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за секцією «Розробка та впровадження нових технологій та обладнання для якісного медичного обслуговування, фармацевтики, профілактики та лікування захворювань; біотехнології».

Член редколегії журналів «Biosystems Diversity» (індексується у Scopus та Web of Science) та «Regulatory Mechanisms of Biosystems» (індексується у Web of Science).

У 2005 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія». З 2005 по 2008 р. навчалася у аспірантурі за спеціальністю «Мікробіологія». У 2007 р. отримала Грант Президента України для обдарованої молоді. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю «Мікробіологія» захистила у 2010 р. Цього ж року увійшла до складу переможців конкурсу «Кращий молодий вчений Дніпропетровщини». У 2013 р. отримала вчене звання доцента. Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю «Мікробіологія» захистила у 2019 р.

Викладає курси: «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою», «Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти», «Основи медичних знань», «Вікова фізіологія та валеологія». Щороку здійснює керівництво виконанням 1 — 2 магістерських робіт.

Напрям наукових досліджень: мікробіота організму людини, умовно-патогенні мікроорганізми, стафілококи, стійкість до антибіотиків, бактеріальні біоплівки, пробіотичні препарати; бактеріальні, грибні та вірусні інфекції людини та їх поширення.

Загальна кількість друкованих праць (2004 — дотепер) – 212, з яких: 3 монографії, 88 статей, що опубліковані у фахових наукових виданнях, у тому числі 13 у виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Science, та понад 100 – матеріали конференцій.

Далі